Integritetspolicy

§1

Allmänna bestämmelser

Uppgiftsförvaltaren är AMC TECH Sp. z o.o. med säte i Krakow, på Pilotow 2E, KRS-nummer: 0000540716 i registret över företagare, för vilket registreringshandlingarna förvaras av distriktsdomstolen i Kraków – Śródmieście i Kraków, 11:e handelsavdelningen i det nationella domstolsregistret, NIP: 6772385807, REGON: 360618008. Dataskyddet sker i enlighet med allmänt tillämpliga rättsliga bestämmelser och lagringen sker på säkra servrar.

 1. För tolkning av termer, se en ordlista i förordningarna eller enligt beskrivningen i sekretesspolicyn (om den följer direkt av beskrivningen).
 2. För en bättre förståelse av sekretesspolicyn har termen ”användare” ersatts med termen ”du”, ”administratör” – ”vi”. Termen ”RODO” betyder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) från 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri överföring av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

§2

 Förvaltare av uppgifter

 1. Tjänsteleverantören är dataadministratör för sina kunder. Det innebär att om du fyller i kontaktformuläret, anmäler dig till evenemanget eller nyhetsbrevet på vår webbplats behandlar vi dina uppgifter som namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, befattning, arbetsplats, företagsadress och IP-adress.
 2. Personuppgifter behandlas:
 • enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter,
 • i enlighet med den genomförda sekretesspolicyn,
 • i den omfattning och i det syfte som är nödvändigt för att fastställa, utforma avtalets innehåll, dess ändring eller uppsägning och det korrekta genomförandet av tjänster som tillhandahålls elektroniskt,
 • i den utsträckning och i det syfte som är nödvändigt för att uppfylla legitima intressen (rättsligt motiverade ändamål), och behandlingen kränker inte den registrerades rättigheter och friheter:
  • i den utsträckning och i det syfte som är förenligt med det samtycke som du har uttryckt om du har fyllt i kontaktformuläret,
  • i den utsträckning och i det syfte som är förenligt med det samtycke som du har gett om du har prenumererat på nyhetsbrevet,
  • i den utsträckning och i det syfte som är förenligt med ditt samtycke Du har anmält dig till ett webbseminarium/utbildning/konferens.
 1. Varje person som uppgifterna avser (om vi är deras administratör) har rätt till tillgång till uppgifter, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, rätt att invända, rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.Kontakt med den person som övervakar behandlingen av personuppgifter i tjänsteleverantörens organisation är möjlig elektroniskt på e-postadressen: info@amctech.com.
 2. Vi förbehåller oss rätten att behandla dina uppgifter efter det att avtalet har sagts upp eller samtycket har återkallats endast inom ramen för att söka eventuella anspråk inför domstol eller om nationella, unions- eller internationella krav ålägger oss att behålla uppgifterna.
 3. Leverantören har rätt att dela användarens personuppgifter och dennes övriga uppgifter med enheter som är auktoriserade enligt gällande lag (t.ex. brottsbekämpning).
 4. Personuppgifter kan tas bort till följd av att samtycket återkallas eller att en rättsligt godtagbar invändning mot behandlingen av personuppgifter lämnas in.
 5. Leverantören delar inte personuppgifter med andra enheter än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag.
 6. Personuppgifter behandlas endast av personer som är auktoriserade av oss eller våra nära samarbetspartners.

§3

Cookie-filer

 1. På webbplatsen amctech.se används cookies. Dessa är små textfiler som skickas av webbservern och lagras av webbläsarens dataprogram. När webbläsaren återansluter sig till webbplatsen känner webbplatsen igen vilken typ av enhet användaren ansluter sig till. Endast den server som skapade dem får läsa informationen i dem således underlättar cookies användningen av tidigare besökta webbplatser.
 2. Den information som samlas in omfattar IP-adress, typ av webbläsare som används, språk, typ av operativsystem, Internetleverantör, information om tid och datum, plats och information som skickas till webbplatsen via kontaktformuläret.
 3. De insamlade uppgifterna används för att övervaka och kontrollera hur användarna använder våra webbplatser för att förbättra tjänsten genom att tillhandahålla effektivare och problemfri navigering. Vi använder verktyget Google Analytics för att övervaka användarinformationen. Detta verktyg registrerar användarens beteende på vår webbplats.
 4. Cookies identifierar användaren, vilket gör det möjligt att anpassa webbplatsens innehåll till dennes behov. Genom att komma ihåg hans preferenser är det möjligt att matcha annonser som riktar sig till honom. Vi använder cookies för att garantera högsta möjliga standard när du använder vår tjänst. De insamlade uppgifterna används endast inom AMC TECH för att optimera verksamheten.
 5. På vår webbplats använder vi följande typer av cookies:
 • ”prestanda”-cookies, som gör det möjligt att samla in information om hur du använder vår webbplats
 • ”funktionella” cookies, som gör det möjligt att ”komma ihåg” de inställningar som användaren valt och anpassa användargränssnittet, t.ex. när det gäller språk eller region för användarens ursprung, teckensnittsstorlek, webbplatsens utformning osv.
 1. Användaren kan när som helst inaktivera eller återställa möjligheten att samla in cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren.

Instruktioner för hantering av cookies finns på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Ytterligare personuppgifter, t.ex. e-postadresser, samlas endast in på ställen där användaren tydligt samtyckt till detta genom att fylla i formuläret. Ovanstående uppgifter bevaras och används endast för de behov som är nödvändiga för att utföra en viss funktion.