Vi arbetar med kunder från hela världen

AMC TECH

Vi är expert på att designa och implementera moderna konsument- och industriprodukter av hög kvalitet. Vi underhåller våra kunder i programvaru-, elektronik- och mekanikutveckling. I över 20 år har våra regler-, övervaknings- och diagnostiksystem använts i alla viktigaste verksamhetsgrenar jorden runt.

Har du en idé om en ny produkt och letar efter en partner? Ta fram din produkt med AMC TECH!

Vi erbjuder lösningar för en mängd olika branscher

Sakernas internet

För flera år sedan förändrade Internet våra liv. Nu förändrar vi allt omkring oss genom att ansluta det till Internet. AMC TECH underhåller tillverkare av lösningar för industri, hem och kontor genom att implementera nätverksfunktioner för produkter, skapa molnlösningar och designa mobilapplikationer. Under de senaste 10 åren har vi framgångsrikt genomfört över 50 projekt.

Utvalda projekt:

 • 2012 / Famur / Trådlöst system (2,4 GHz) för tryckkontroll av väggstöd,
 • 2013 / Solaris / Trådlöst system för diagnostik av fordonsflottor,
 • 2015 / PI / Utformning av ett mätsystem för högspänningsledningar (110kV – 400kV),
 • 2016 / Thales / System för underhåll och diagnostik av järnvägslinjer,
 • 2017 / Toolco / Ventilationssystem som samarbetar med luftkvalitetssensorer,
 • 2017 / Salus Controls / Rumstemperaturregulator med radiokommunikation,
 • 2017 / Solumed / Intelligent första-hjälpen-kit med möjlighet till fjärrkontroll,
 • 2018 / Actislink / Overlay till analoga vattenmätare för fjärrmätning av vattenförbrukning,
 • 2018 / Res Solution / Dolt system för mätning och kontroll av elförbrukning,
 • 2018 / BOXCORE / Postlåda som informerar om paketets ankomst,
 • 2018 / Rainforrest / Styrenhet som simulerar väderförhållanden från var som helst i världen,
 • 2020 / Noa Marine / Programvara för en prototyp till obemannad undervattensfarkost,
 • 2021 / ERKO / Programvara för maskinstyrning vid produktion av samlingsskenor,
 • 2021 / SITA / IoT-enhet för avslappning och snabbare språkinlärning med mobilapp,
 • 2022 / Portharbor.io / Applikation för fjärrstyrning av nätverksenheter.

Smarta hem

Ett intelligent hem innebär komfort, säkerhet och besparingar. AMC TECH har underhållit lösningar för hem och kontor i 10 år. Under denna tid har vi designat eller förbättrat över 40 olika produkter som förändrar vår vardag i hemmet till det bättre.

Utvalda projekt:

 • 2015 / Diehl Controls / Utveckling av programmerbar styrenhet för kyl- och frysskåp,
 • 2016 / Amica / Utveckling av styrenhet för induktionshällar,
 • 2017 / Amica / System för upptäckt av vätskors kokpunkt för induktionshällar,
 • 2017 / Toolco / Ventilationssystem som samarbetar med luftkvalitetssensorer,
 • 2017 / Salus Controls / Rumstemperaturregulator med radiokommunikation,
 • 2018 / Actislink / Overlay till analoga vattenmätare för fjärrmätning av vattenförbrukning,
 • 2018 / Rainforrest /Styrenhet som simulerar väderförhållanden från var som helst i världen,
 • 2018 / BOXCORE / Postlåda som informerar om paketets ankomst,
 • 2019 / RTJTaste / Design och implementering av styrenhet för induktionsgrillar,
 • 2019 / Res Solution / Dolt system för mätning och kontroll av elförbrukning.

Fordonsindustri

Idag söker fordonsindustrin i första hand effektiva, ekonomiska och bekväma lösningar. Tack vare många års samarbete med de största aktörerna inom industrin har vi det perfekta svaret på dess behov. Över 35 genomförda projekt för 20 olika kunder, kunskap om teknik, protokoll och industristandarder är våra styrkor.

Utvalda projekt:

 • 2011 / Solaris / Automatisk teststation för bussar,
 • 2011 / Valeo / Automatisk teststation för elmotorer,
 • 2013 / Solaris / Trådlöst system för diagnostik av fordonsflottor,
 • 2013 / Famur / Diagnostiksystem för klippare för långväggsskärare,
 • 2014 / FIAT / Bärbart kontrollsystem för vibrationsdiagnostik av produktionslinjer
 • 2015 / BMZ / Batterihanteringssystem (BMS) för elektriska skotrar,
 • 2015 / ZF TRW / Kontrollstation för produktion av styrväxlar,
 • 2016 / FEV / Utveckling av ett system för diagnostik av avgaser från en förbränningsmotor,
 • 2018 / MW Lublin / Testbänk för en produktionslinje av stålfälgar,
 • 2018 / Volkswagen / System för maskindiagnostik för en produktionslinje,
 • 2022 / AvrioParking / App för parkeringsbokning för en dagligvarukedja i Tyskland,
 • 2023 / Green Wallbox / Elbilsladdare med mobilapp.

Järnväg

Vi har stött utvecklingsavdelningarna i järnvägsbolag i 20 år, vi har framgångsrikt genomfört över 30 projekt och våra lösningar effektiviserar järnvägar i hela Europa. Vi har omfattande kunskap om att arbeta med SRK-utrustning, standarder för järnvägar, systemdesign i enliget med SIL samt informationssystem som används i industrin.

Utvalda projekt:

 • 2010 / Bombardier / Kompositaxelräknare avsedd för hastigheter upp till 200 km/h (SIL4),
 • 2011 / PESA / Spårdiagnostik och upptäckt av vagnars upphängning,
 • 2014 / Thales / Kontrollpanel för järnvägsövergång kat. B,
 • 2014 / PESA / Säkerhetsmodul för bränslepump för ATR220-lokomotiv,
 • 2015 / Bombardier / Utveckling av ett system för passagerarinformation (PIS),
 • 2015 / PKP PLK / Kodifieringssystem för järnvägslinjer,
 • 2016 / Thales / System för underhåll och diagnostik av järnvägslinjer,
 • 2016 / Bombardier / Kontrollsystem för spårvagnar,
 • 2018 / Thales / Elektronisk trafiklogg,
 • 2018 / RCC / SIL 2-kompatibel styrenhet för järnvägsfordon,
 • 2020 / DR-TECH / Identifieringssystem för järnvägsfordon.

Elproduktion

Vår spetskompetens inom konventionell och förnybar energi sträcker sig tillbaka till 1992. Vi känner till driftsprinciperna för kraftverk baserade på ång-, gas- och vindturbiner. Vi har djupgående kunskaper om energiöverföring och lagring, vi känner till de viktigaste operativa utmaningarna, säkerhetsmetoder och diagnostik. Under 25 år har vi genomfört dussintals energirelaterade projekt.

Utvalda projekt:

 • 2011 / Alstom Power / Implementering av kommunikationsprotokoll med turbinstyrningssystem,
 • 2012 / SeaCom / Implementering av FFT-bearbetning för att identifiera skador på vindkraftverket,
 • 2012 / Alstom Power / Implementering av ett system för fjärrövervakning av ångturbinens tillstånd,
 • 2013 / Alstom Power / Utveckling av ett system för design av ångturbinens geometri,
 • 2013 / SeaCom / Implementering av ett flerkanalsystem för diagnostik av vindturbiner,
 • 2014 / ABB / Implementering av ett system för övervakning och diagnostik av generatorer,
 • 2014 / EDF / Övervakningssystem för blås- och rökfläktar,
 • 2015 / Arfons / Implementering av ett bibliotek som analyserar insamlade diagnossignaler,
 • 2015 / LMS / Implementering av ett system för avläsning och bearbetning av vektordata,
 • 2015 / PI / Utformning av ett system för mätning av högspänningsledningsavbrott (110kV – 400kV),
 • 2017 / General Electric / Implementering av moduler för styrsystem i solkraftverk,
 • 2018 / General Electric / Implementering av ett system för diagnostik av ventiler i ångturbiner,
 • 2018 / General Electric / Implementering av ett system för rättighets- och användarhantering,
 • 2018 / ATDC / Övervaknings- och diagnostiksystem för gasturbiner vid Walidia Assiut i Egypten.

Olja & naturgas

Sedan 2011 har vi hjälpt till att modernisera gruvsektorn och införa avancerade lösningar för övervakning, diagnostik och kontroll. Över 20 avslutade projekt har gjort det möjligt för oss att utveckla kompetens inom området användning av industriell trådlös teknik samt förmågan att utforma lösningar för potentiellt explosiva miljöer (ATEX).

Utvalda projekt:

 • 2012 / Siemens / Övervakningssystem för kolvkompressorer för behandling av naturgas,
 • 2012 / Famur / Trådlöst system (2,4 GHz) för tryckkontroll av väggstöd,
 • 2013 / Famur / Diagnostisksystem för långväggsskärare,
 • 2013 / SRK / System för bedömning av driftstatus för huvuddräneringspumpar,
 • 2014 / Grupa Azoty / System för fjärrdiagnostik för en generator som producerar processånga,
 • 2014 / Famur / Implementering av ett diagnostiskt centrum för Famurs mätsystem,
 • 2016 / Energobaltic / Övervaknings- och diagnostiksystem för kolvkompressorer på en oljeplattform,
 • 2016 / SRK / Fjärrdiagnossystem med RFiD-auktorisering.

Medicinindustri

Den revolution som medförts av sakernas internet börjar ta sig in i allt fler områden av vardagen. Det gäller även att använda sådana enheter inom medicin och hälsovård. Från och med 2017 höjer AMC TECH sin kompetens inom utveckling och design av produkter för den medicinska industrin.

Utvalda projekt:

 • 2017 / Solumed / Intelligent första hjälpen-kit med möjlighet till fjärrkontroll,
 • 2017 / MES / Applikation för medicinsk utrustning för diagnostik av andningsbesvär,
 • 2018 / Unimore / Mobilt dermatoskop för diagnostik av hudcancer,
 • 2019 / Beauty of science / Digital hudanalysator för dermatologer,
 • 2019 / HOCOMA / System för arbetstidshantering avsett för rehabiliteringsutrustning,
 • 2022 / Motek / Programvara för att genomföra träningsrehabilitering.
AMC tech
intresserad av vårt erbjudande? kontakta oss!